FM Broadcast frequencies in Victoria, Australia


V
CallsignArea ServedTypePolarPattPwrLat: D-M-SLong: D-M-SLic No.
88.1 Mhz
3ABCFMBrightNationalMOD503643214658191198450
3MFMLeongathaCommunityVDA2k38291814545521385166
88.3 Mhz
3ABCRNHopetoun (VIC)NationalMOD50035511614217191156096
3SCBMelbourne Southern SuburbsCommunityVOD20037567145241385179
88.6 Mhz
3PVRPlenty ValleyCommunityVOD4003738261457451385172
88.7 Mhz
3BPHBendigoCommunityMOD10k36593214418271170346
3OCRLorneCommunityMDA10038325714351301170592
88.9 Mhz
3ABCRNBrightNationalMOD503643214658191152402
3HFMHamiltonCommercialMDA20k37417142171170640
3UGEYeaCommunityMOD2503771914524421156516
3WYNWerribeeCommunityMDA4003753171444291156591
89.1 Mhz
3MFMPhillip IslandCommunityVDA8003829114532381385167
89.3 Mhz
3NEMount HothamCommercialVOD2003658361477371157767
89.5 Mhz
3LOApollo BayNationalMOD20038465214338581156894
3MFMFosterCommunityVDA1k3841361468401385168
89.7 Mhz
3JJJWarrnamboolNationalMDA32003819714222351153283
3MRRBrightNationalMOD503643214658191198452
89.9 Mhz
3TSCMelbourneCommunityMDA56k37501114520511170727
90.1 Mhz
3NEMount BeautyCommercialMOD1036443214710331151866
3NEMyrtlefordRetransmissionVOD503633451464431157701
90.3 Mhz
3JJJBendigoNationalMDA250k36593714418251153095
90.7 Mhz
3HOTRobinvaleCommercialMOD603435301424671151606
3HOTWentworthCommunityVOD60346351415521151604
3REGLakes EntranceCommunityMOD16037525014757471385173
3SYNMelbourneCommunityMDA56k37501114520511170755
91.1 Mhz
3ABCRRBendigoNationalMDA250k36593714418251150222
91.7 Mhz
3MRRMyrtlefordNationalMOD503633451464431198451
91.9 Mhz
3BDGBendigoCommercialMDA120k36593714418251170027
92.1 Mhz
3ABCFMWarrnamboolNationalMDA32003819714222351150580
3NNNBrightCommercialMOD503643314658201153258
92.3 Mhz
3ZZZMelbourneCommunityMDA16k37501114520511385185
92.5 Mhz
3ABCRNWestern VictoriaNationalMDA80k37273714154521158090
92.7 Mhz
3ABCFMBendigoNationalMDA250k36593714418251150224
3CCSLorneCommercialMOD10038325814358281170402
92.9 Mhz
3MBROuyenRetransmissionMOD1003543014218401158159
93.1 Mhz
3SBSFMMelbourneNationalMOD100k37501114520511198385
93.3 Mhz
3ABCFMWestern VictoriaNationalMDA80k37273714154521150223
3NNNMount BeautyCommercialMOD1036443214710331153257
93.5 Mhz
3BBOBendigoCommercialMDA120k36593714418251384924
3RPHWarragulCommunityMOD1k3815491462421157808
93.7 Mhz
3SUNAlexandra/EildonRetransmissionMOD1k37123914550251154706
3SUNMount BullerRetransmissionMDA12003783414626191151401
3SUNYeaCommercialMDA1k3771914524421152708
93.9 Mhz
3BAYGeelongCommercialMDA55k389511443671384869
94.1 Mhz
3ABCRRWestern VictoriaNationalMDA80k37273714154521150221
3WBCCamberwellCommunityVOD100375151457281170538
94.3 Mhz
3SEAWarragulCommercialMOD7k3815491462421170643
94.5 Mhz
3JJJGoulburn ValleyNationalMDA100k36213514541381153113
3RPHWarrnamboolCommunityMDA5k38182314244111157809
94.7 Mhz
3YYRGeelongCommunityMDA56k389511443671385184
94.9 Mhz
3JJJWestern VictoriaNationalMDA80k37273714154521153138
3JOYMelbourne CityCommunityMDA25037484214457391170602
95.3 Mhz
3SRRSheppartonCommercialMDA100k36214914541471154946
3YFMWarrnamboolCommercialMDA20k38182314244111170641
95.5 Mhz
3CATGeelongCommercialMDA55k389511443671384885
95.7 Mhz
3ABCRNNhillNationalMOD40k36241914128231151746
3GDRWaverley(R15)CommunityVOD100375250145221170523
95.9 Mhz
3CCSApollo BayCommercialMDA25038402814343171170432
96.1 Mhz
3ABCFMGoulburn ValleyNationalMDA100k36213514541381150225
96.3 Mhz
3GGRGeelongCommunityMDA56k389511443671170544
96.5 Mhz
3EONBendigo (City)CommunityMDA1k36514514414261170172
3HHHHorshamCommunityMOD50036425214211571170862
3INRMelbourne North East SuburbsCommunityMOD2003745291453201385163
3INRMelbourne North East SuburbsCommunityVOD2003745191452461385163
96.7 Mhz
3JJJLatrobe ValleyNationalMDA200k3824214633481151658
96.9 Mhz
3MGBGenoaCommunityMOD10037283914935231153802
3SUNSheppartonCommercialMDA100k36214914541471384926
3SWRPortlandNationalMDA2600381361414281150226
97.1 Mhz
3GLROrbostNationalMOD20037424714835551198453
3MDRMountain DistrictsCommunityMOD4003754211452421385165
97.3 Mhz
3ABCRREildonNationalMDA10037164314550581152867
97.4 Mhz
3WRBMelbourne Western SuburbsCommunityMOD2003748614451201156076
97.7 Mhz
3GVRGoulburn ValleyNationalMDA100k36213514541381150227
97.9 Mhz
3RIMMeltonCommunityOD20037392014439381385175
98.1 Mhz
3ABCRNCorryongNationalMOD20036111514758311198454
3ABCRNEildonNationalMDA10037164314550581152871
3ECBMelbourne Eastern SuburbsCommunityVOD20037482614515171385161
3ECBMelbourne Eastern SuburbsCommunityMOD20037482614515171385161
98.3 Mhz
3RPPFrankstonCommunityMOD103810521457101156105
98.5 Mhz
3ABCRNPortlandNationalMDA2600381361414281150228
3APLBacchus MarshCommunityMDA40037413314422421156590
3ONESheppartonCommunityMDA10k36215014541491385226
3UGEMarysvilleCommunityMOD1003731114542441156514
3WWMAraratRetransmissionVDA1k37161814253261154856
98.7 Mhz
3ABCRNOrbostNationalMOD20037424714835551198455
3RPPMorningtonCommunityMOD8003821271445711385177
3RPPMorningtonCommunityVOD7903821271445711385177
3SHIKerangRetransmissionVOD1k35455814357411154891
3SHIKerangRetransmissionVOD1k35455814357411154891
98.9 Mhz
3NOWMelbourne North West SuburbsCommunityVOD1003741314454581385170
99.1 Mhz
3NEMount BuffaloCommercialVOD2003643291464951154096
3OCRApollo BayCommunityMDA25038395514326571170591
3VYVYarra ValleyCommunityMDA40037435714528301385181
99.3 Mhz
3FUNSunburyCommunityMDA40037355114443461170537
3RPCPortlandCommunityHDA2k3813314142261385176
99.5 Mhz
3GPHGeelongCommunityMOD80038103014417561170572
3TFMSaleCommercialMDA20k38234214633291170642
3ABCRNHorshamNational VOD20036425214211571156902
3ABCRNOmeoNationalMOD50378351473361198457
3MCRMansfieldCommunityVOD50037391464521155034
3MRRCorryongNationalMOD20036111514758311198456
99.9 Mhz
3ABCRNYackandandahNationalMOD1k36195514655351156893
3BBBBallarat (WarrenheipCommunityVOD3k37344214357221153294
3TFMBairnsdaleCommercialMDA5k37422814733341170644
100.1 Mhz
3SPHSheppartonCommunityMDA10k36215014541491170124
100.3 Mhz
3MELMelbourneCommercialMDA56k3749481452181170518
100.7 Mhz
3CHKynetonCommunityVOD10037141914427101154724
3GLRLatrobe ValleyNationalMDA200k3824214633481150229
101.1 Mhz
3TTTMelbourneCommercialMDA56k37502014520431384847
101.3 Mhz
3WPRWangarattaCommunityMDA2k36271314647571154755
3WWMHorshamCommercialMDA20k3653101422411151514
3ABCFMLatrobe ValleyNationalMDA200k3824214633481150230
101.7 Mhz
3ABCRNWarrnamboolNationalMDA32003819714222351150232
3MGBMallacootaCommunityVOD16037325214944581385169
101.9 Mhz
3FOXMelbourneCommercialMDA56k37502014520431384853
102.1 Mhz
3NNNWangarattaCommercialMDA25k3627101464861151423
3RBABallarat (WarrenheipCommercialMDA20k37343714357321153686
102.7 Mhz
3RRRMelbourneCommunityMDA56k37502014520431385178
102.9 Mhz
3ABCRRAlexandraNationalMDA3k3744114534181152098
103.1 Mhz
3BBABallarat (WarrenheipCommercialMDA20k37343714357321151274
3BBRWarragulCommunityMOD1k38161314558571170863
103.3 Mhz
3ABCRNMallacootaNationalMOD10037325214944581198458
3JJJUpper MurrayNationalMOD80k36151914651191153136
103.5 Mhz
3ABCRNSwifts CreekNationalMOD5037164714742581198459
3MBSMelbourneCommunityMDA56k37501114520511385164
103.7 Mhz
3ABCFMMurray ValleyNationalMDA200k35283014327161150235
3GVRMansfieldNationalMOD300372421455901198460
3WAYWarrnamboolCommunityMOD5k38182314244111385182
103.9 Mhz
3BGRBallarat (WarrenheipCommunityVOD3k37344214357221154113
104.1 Mhz
3ABCFMUpper MurrayNationalMOD80k36151914651191198461
104.3 Mhz
3KKZMelbourneCommercialMDA56k37502014520431384880
3MILMildura/SunraysiaNationalMDA200k34225314211121150236
104.5 Mhz
3ABCRNAlexandraNationalMDA3k3744114534181152104
104.7 Mhz
3GCRLatrobe ValleyCommunityVDA790038121214618451385162
3GRREchucaCommunityMDA5k3610714445151154873
3OCRColacCommunityVOD2003820301433511170590
104.9 Mhz
3GLRMallacootaNationalMOD10037325214944581198462
105.1 Mhz
3MMMMelbourneCommercialMDA56k37502014520431384846
105.3 Mhz
3ABCRNMansfieldNationalMOD300372421455901198463
3JJJMurray ValleyNationalMDA200k35283014327161153125
105.5 Mhz
3ABCFMBallarat (Lookout Hill)NationalMDA100k3717214314471150237
3REGBairnsdaleCommunityMOD32037422714733331385174
105.9 Mhz
3ABCFMMelbourneNationalMOD100k37501114520511198464
3ABCRNMildura/SunraysiaNationalMDA200k34225314211121150238
3GLRCann RiverNationalMOD20037354314859361198465
106.3 Mhz
3ABCRNBairnsdaleNationalMDA2k37422714733331150239
3CCSColacCommercialMDA10k38133214331411152571
3EONCastlemaineCommunityVOD100375414410341170174
106.5 Mhz
3MRRUpper MurrayNationalMOD80k36151914651191198466
106.7 Mhz
3HOTMilduraCommunityMOD8003412214210161151355
3PBSMelbourneCommunityMDA16k37501114520511385171
106.9 Mhz
3UGEAlexandra/EildonCommunityMOD1k37123914550251154825
107.1 Mhz
3JJJBallarat (Lookout Hill)NationalMDA100k3717214314471153093
107.3 Mhz
3JJJMelbourneNationalMOD100k37501114520511198467
3MBRLamerooRetransmissionVOD10035195614030571155705
3MPHMilduraCommunityMOD1k3412214210161152291
107.7 Mhz
3ABCRNCann RiverNationalMOD20037354314859361198468
3SHISwan HillCommercialMOD10k35244014334491154916
107.9 Mhz
3CRRBallarat (Lookout Hill)NationalMDA100k3717214314471150240

Last update (by Tony, VK3AML) 23-Nov-2003

Back to Bluehaze home page